Executive members of the WKKF

Executive members of the WKKF

Chairman
So Shihan Masayuki Kukan Hisataka (Japan)

Director General, Central
Shihan Tadashi Kondo (Japan)
Shihan Masaki Enomoto (Japan)

Director General Asia
Shihan Pierre M. Ingrassia (Hong Kong)

Shihan Masamitsu Hisataka (Japan)

Director General NORTH AMERICA
Shihan Robin L. Campbell (Canada)
Shihan John Caddy (USA)

Director General SOUTH-AMERICA
Shihan Kunio Tanabe (Venezuela)
Shihan Mega Martinez (Central)

Director General OZEANIA
Shihan Scott Brown (Australia)
Shihan Hiroshi Hisataka (Indonesia)

Director General EUROPE
Shihan Curzio Marconi (Switzerland)
Shihan Dr. Mikhail Kryssin (Russia)
Shihan Louis Perez Santiago (Spain)
Shihan Olaf Lotze (Germany)

Director General AFRICA & MIDDLE EAST
Shihan Mourad Louali †, (Algeria)
Shihan Mamadou Diallo (Senegal)

Director General EURASIA
Shihan David Ivanishivili (Georgia)
Shihan Talib Berzigiarob (Aserbaidschan)

Technical Adviser
Shihan Dr. Richard Kim †, Hanshi (USA)
Shihan Fumio Demura (USA)
Shihan Dr. Laurence Vanniekirk (Australia)
Shihan Anton Geesink (Netherlands)
Shihan Dr. Alain Hondre-Baight (Canada)
Shihan Alexei Sturhmin (Russia)
Shihan Jack Kanner (USA)
Shihan Dr. David Chu (Switzerland)
Shihan Dan Waxman (Israel)
Shihan Robert Bowler (USA)
Shihan George Anderson (USA)
Shihan Wayne Donivan (Canada)
Shihan Yoshisada Yonezuka (USA)
Shihan Kiyoshi Shiina (USA)
Shihan Mamoru Shimamoto (USA)
Shihan Iwau Shiuya (Japan)
Shihan Yoshino Nambu (Europe)
Shihan Shaun O’Leary (New Zeeland)
Shihan Rui Ribeliro (Portugal)
Shihan Olaf Lotze (Germany)
Shihan William Nusz (USA)
Shihan Sidney Penouel (France)