Informatie

Informatie

Geschiedenis
De Shorinjiryu Kenkokan Karatedo school werd vlak na de tweede wereldoorlog door Shinan Kori Hisataka (1907-1988) opgericht.

In de loop van jaren ontwikkelde Shinan Kori Hisataka een systematische en wetenschappelijke vorm van het karate. Deze doorontwikkeling van het karatedo kwam voort uit zijn streven naar de individuele vervolmaking van lichaam en geest. Tijdens zijn studie van de ver­schillende “krijgskunsten” leerde hij zowel de sterke- als de zwakke punten van de verschil­lende stijlen kennen. Daaruit ontwikkelde hij zij eigen nieuwe stijl die de zwakke en nutteloze technieken achterwege liet, en verving deze door, naar zijn mening, betere en bruikbaarder technieken.
De ontwikkeling van het  Shorinjiryu kenkokan Karatedo werd sterk beïnvloed door het Shorinjiryu Karatedo uit Okinawa, het Chinese Shorinji Kempo en Ryukyu Kudaka Jima Shishiryu Bo Jitsu, en het Kudakaryu Karate Jutsu.
Om ook effectief een gevecht te kunnen oefenen, liet Hisataka zijn leerlingen trainen met een beschermende uitrusting (bogu). Uit deze trainingsvorm ontstond de, door zijn zoon Masayuki Kukan Hisataka ontwikkelde, wedstrijdvariant het Koshiki Karate.

Doel van de Shorinjiryu Kenkokan school
 De oude waarden van het Budo hebben de afgelopen jaren steeds meer aan gewicht verloren. Volgens de oorspronkelijke filosofie was doel van het gevecht, het winnen, onlosmakelijk verbonden met de noodzaak om zichzelf te overwinnen. Tegenwoordig wordt er te veel nadruk gelegd op de vorm, of alleen getraind voor de wedstrijd. Het Shorinjiryu Kenkokan Karatedo probeert naast de lichamelijk ontwikkeling, ook de geestelijke ontwikkeling te stimuleren.
Het karate geeft de leerling de mogelijkheid om zichzelf te leren kennen en te controleren door de geestelijke en lichamelijke inspanningen die de karate training met zich mee brengt.
Door de confrontatie met anderen in de shiai (wedstrijd) en kumite (meerstaps oefening met een partner), leert hij vastberadenheid, nederigheid en respect voor de ander. Bij het Shorinjiryu Kenkokan Karate is de shiai (wedstrijd) dan ook alléén een methode om zichzelf te testen.
De kenkokan school combineert het karate-ho met het oorspronkelijke buki-ho, waarbij gebruik gemaakt wordt van “natuurlijke” wapens zoals de bo (stok), sai (drietand) en katana (zwaard).

Vier belangrijke schoolregels zijn :
1. Respect
2. Verantwoordelijkheid
3. Vastberadenheid
4. Goede manieren

Informatie
Verdere informatie is verkrijgbaar bij P.C. Lerk (0522-240208) of bij de sport- en gezondheidscentrum “Go For It” (0522-244114).

Informatie op het internet staat op de site : http://www.koshiki.nl, Shorinjiryu (Shihan Olaf Lotze-Leoni) en Shindo. De Nederlandse Shorinjiryu Kenkokan Karatedo school is gelieerd aan de Swiss Association of Shorinjiryu Kenkokan Karatedo (Shihan Mamadou).