Koshiki Europe

Koshiki Europe

European Koshiki Karatedo Federation

Country Contact
Germany: Shihan Olaf Lotze 6th Dan, Renshi
Shihan Til Stürmer Kenshi 4th Dan
Contact: www.Shindo.de
Swiss: Shihan Curzio Marconi 6th Dan, Renshi
Contact: www.karatedo.ch
Shihan Mamadou Diallo 6th Dan Renshi
Contact: www.kenkokan.ch
United Kingdom Shihan Ciaran Mitchell 4th Dan, Kenshi
Contact: www.kenkokan-karate.co.uk
Spain: Shihan Louis Perez Santiago 6th Dan, Renshi
Contact: –
Portugal: Shihan Prof. Rui Riberio 6th Dan, Renshi
Contact: ShihanRibeiro@hotmail.com
Netherlands: Sensei dr. Peter Lerk 4th Dan, Kenshi
Contact: www.koshiki.nl
France: Giorgi Khinchikashuili, Alan Fasselle
Russia: Shihan Dr. Mikhail Kryssin 7th Dan, Kyoshi

The Directory of the new European Koshiki Karatedo

Function Name
President : Shihan Prof.Rui Riberio 6th Dan, Renshi, Portugal
Vice President : Shihan Curzio Marconi 6th Dan, Renshi, Swiss
President of Referee Council : Shihan Olaf Lotze 6th Dan, Renshi, Germany
Technical Director : Shihan Louis Perez Santiago 6th Dan, Renshi, Spain
General Secretary : Shihan Mamadou Diallo 6th Dan, Renshi, Swiss
Treasury : Heike Ahlborn 3rd Dan, Shushi, Germany