Koshiki Europe

Koshiki Europe

European Koshiki Karatedo Federation

Country Contact
Germany: Hanshi Olaf Lotze-Leoni 8th Dan, Kenkan
Shihan Sandra Leoni 5th Dan, Kengo
Shihan Jan Kittel 4th Dan, Kenshi
Contact: www.Shindo.de
Swiss: Hanshi Mamadou Diallo 8th Dan, Kenhan
Shihan Curzio Marconi 6th Dan, Renshi
Contact: www.kenkokan.ch
United Kingdom Renshi Ciaran Mitchell 6th Dan, Kenren
Contact: www.thedojowoking.com
Spain: Shihan Louis Perez Santiago 6th Dan, Renshi
Contact: –
Portugal: Sensei Paulo Ramalhete
Shihan Prof. Rui Riberio 6th Dan, Renshi
Contact: ShihanRibeiro@hotmail.com
Netherlands: Shihan dr. Peter Lerk 5th Dan, Kengo
Contact: www.koshiki.nl
France: Giorgi Khinchikashuili, Alan Fasselle
Russia: Kyoshi Dr. Mikhail Kryssin 7th Dan, kenkyo

The Directory of the new European Koshiki Karatedo

Function Name
Chief Director : Hanshi Olaf Lotze-Leoni 8th Dan, Kenkan, Germany
Vice President : Shihan Curzio Marconi 6th Dan, Renshi, Swiss
President of Referee Council : Hanshi Olaf Lotze-Leoni 8th Dan, Kenkan, Germany
Technical Director : Shihan Louis Perez Santiago 6th Dan, Renshi, Spain
General Secretary : Hanshi Mamadou Diallo 8th Dan, Kenhan, Swiss
Treasury : Shihan Sandra Leoni 5th Dan, Kengo, Germany